Ankieta

Zapraszamy przedstawicieli polskich przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce do wypełnienia ankiety online, w której mogą Państwo przedstawić:

  • podstawowe informacje na temat Państwa Firmy;
  • zainteresowania udziałem w budowie elektrowni jądrowej w Polsce;
  • możliwości i doświadczenia w tym zakresie.

Przesłane dane będą wykorzystane do sporządzenia bazy podmiotów krajowych, które będą oferować konkretne usługi/dostawy przy realizacji tej inwestycji. Baza ta będzie stanowiła integralną cześć raportu końcowego z realizacji Projektu.

Instrukcja wypełnienia i wysyłki Ankiety

ANKIETA ONLINE