Kontakt

 

Projekt NCBiR   Redakcja Materiały Budowlane

Kierownik części zadania badawczego
dr hab. inż. Robert Kowalski, prof. PW

Członkowie zespołu
dr inż. Maciej Cwyl
dr inż. Tomasz Piotrowski


 

Redaktor Naczelny
mgr inż. Krystyna Wiśniewska

Z-ca Redaktora Naczelnego
mgr Danuta Kostrzewska-Matynia

Sekretarz Redakcji
mgr inż. Ewelina Kowałko

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

 

Sigma-Not Sp. z o.o.
Wyd. Czasopism i Książek Technicznych
ul. Świętokrzyska 14A
00-950 Warszawa

tel. +48 (22) 234 64 80
fax +48 (22) 825 75 47
 

tel. +48 (22) 827 52 55
fax +48 (22) 826-20-27

elektrownia.jadrowa(at)il.pw.edu.pl    materbud(at)sigma-not.pl