Publikacje

 

Publikacje naukowe:

2016

 1. Piotrowski T., Gryziński M.A., Ocena efektywności nowej generacji betonów osłonowych przed promieniowaniem jonizującym w oparciu o pomiary we wzorcowych polach promieniowania, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA 33 (63/1/1) 2016, 141-148; (B-9) doi:10.7862/rb.2016.16>>>
 2. Jackiewicz-Rek W., Piotrowski T., Jeanpierre A., Courard L., Determining the reactivity of concrete aggregates for Nuclear Power Plant concrete structures / Wyznaczanie reaktywności alkalicznej kruszywa do betonu przy budowie elektrowni jądrowej, Materiały Budowlane, 529 (9) 2016, 98-101; (B-8) doi: 10.15199/33.2016.09.37
 3. Piotrowski T., Jackiewicz-Rek W., Prochoń P., Courard L., Jeanpierre A., Special requirements for freeze-thaw resistance of concrete in PWR nuclear civil workss / Dodatkowe wymagania dotyczące mrozoodporności betonu przy budowie elektrowni jądrowych typu PWR, Materiały Budowlane, 529 (9) 2016, 93-96; (B-8) doi:10.15199/33.2016.09.36
 4. Piotrowski T., Wymagania RCC-CW dotyczące betonu do budowy elektrowni jądrowych PWR w świetle PN-EN 206:2014 / RCC-CW requirements on concrete in the construction of PWR nuclear power plants in the light of the PN-EN 206:2014, Materiały Budowlane, 529 (9) 2016, 89-91; (B-8) doi:10.15199/33.2016.09.35
 5. Prochoń P., Piotrowski T., Bound water content measurement in cement pastes by stoichiometric and gravimetric analyses, J. Build. Chem. 1 (2016), 18-25; doi:10.17461/j.buildchem.2016.103>>>
 6. Piotrowski T., Mazgaj M., Betony osłonowe zatrzymujące promieniowanie neutronowe, Inżynier i Fizyk Medyczny 2 (5) 2016. 82-84; (B-4) >>>
 7. Prochoń P., Piotrowski T., Wpływ zawartości wody związanej w zaczynie i zaprawie cementowej na wartość liniowego współczynnika tłum ienia promieniowania jonizującego, XX konferencja naukowo-techniczna. Trwałość budowli i ochrona przed korozją - KONTRA, 2016, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB, 35-38
 8. Piotrowski T., Garbacz A., Efektywność modyfikacji materiałowej w celu poprawy właściwości osłonowych betonu przed promieniowaniem jonizującym / Effectiveness of material modification for improvement of concrete shielding properties against ionization radiation, IX konferencja Dni Betonu, 12-12 Października 2016, Wisła, Polska

2015

 1. Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J., Jaworska B., NGS-Concrete - New Generation Shielding Concrete against Ionizing Radiation - the Potential Evaluation and Preliminary Investigation, Acta Phys Pol A, 128 (2B) 2015, B-9-13, JCR 2014 - Impact Factor 0.53, (A-15) doi:10.12693/APhysPolA.128.B-9>>>
 2. Piotrowski T., Tefelski D.B., Skubalski J., Żak A., Experiments on Neutron Transport through Concrete Member and the Potential for the Use in Material Investigation, Acta Phys Pol A, 128 (2B) 2015, B-13-18, JCR 2014 - Impact Factor 0.53, (A-15) doi:10.12693/APhysPolA.128.B-14>>>
 3. Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J., Mazgaj M., Skubalski J., Żak A., Polymers in Concrete – The Shielding against Neutron Radiation, Advanced Materials Research, 1129, 2015, 131-138; (B-7) doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.131
 4. Piotrowski T., Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym / NGS-Concrete - New Generation Shielding Concrete against ionizing radiation, Materiały Budowlane 9 (517) 2015, 34-36; (B-6) doi:10.15199/33.2015.09.10>>>
 5. Runkiewicz L., Piotrowski T., Załęgowski K., Garbacz A., Zastosowanie metody ultradźwiękowej do oceny właściwości mechanicznych betonów osłonowych, Przegląd Spawalnictwa (Welding Technology Review) 12 (87) 2015, 7-10; (B-6)
 6. Mazgaj M., Piotrowski T., Improvement of neutron sheilding properties of concrete by innovative material modification, Proc. Int. Symp. "Brittle Matrix Composites 11" A.M. Brandt, J.Olek, M.A.Glinicki, C.K.Y.Leung, J.Lis (ed.), Warsaw September 28-30, 2015, Institute of Fundamental Technological Research, Warsaw 2015, ISBN 978-83-89687-96-8;
 7. Piotrowski T., Mazgaj M., Żak A., Skubalski J., Importance of atomic composition and moisture content of cement based composites in neutron radiation shielding, Procedia Engineering, 108, 2015, 616-623, 7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2015; doi:10.1016/j.proeng.2015.06.188

2014

 1. Piotrowski T., Skubalski J., Analiza zjawiska transportu neutronów przez przegrody betonowe i możliwości jego wykorzystania w badaniach materiałowych / Analysis of neutrons trensport through concrete member and the possibilities of its use in building material investigation, Materiały Budowlane 5 (501) 2014, 94-96; (B-6) >>>
 2. Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J., Jaworska B., NGS-Cocncrete – New Generation Shielding Concrete against ionizing radiation – the potential evaluation and preliminary investigation, ICCESEN 2014, 25-29.10.2014 Antalya, Turcja, International conference on computational and experimental science and engineering.Abstract book / Akkurt I., Gunoglu K., Akyildrim H. ( red. ), 2014, Suleyman Demirel University, ss. 423;
 3. Piotrowski T., Tefelski D.B., Skubalski J., Żak A., Experiments on neutron transport through concrete member and the potential for the use in material investigation, ICCESEN 2014, 25-29.10.2014 Antalya, Turcja, International conference on computational and experimental science and engineering.Abstract book / Akkurt I., Gunoglu K., Akyildrim H. ( red. ), 2014, Suleyman Demirel University, ss. 423;
 4. Tefelski D.B., Piotrowski T., Włodarczyk P., Jaworska B., Sokołowska J.J., Mazgaj M., Computer aided design of radiation shields, International Concference on Development and applications of Nuclear Technologies NUTECH 2014, Poster session: Radiation Protection and Dosimetry, 21-24.09.2014 Warsaw, Poland, 127;

Prace dyplomowe:

2015

 1. Wyznaczenie wody wolnej i związanej w zaczynie i zaprawie cementowej dla potrzeb oceny właściwości osłonowych kompozytów cementowych na podstawie symulacji komputerowych / Free and bound water measurement in cement paste and mortar for the evaluation of cement based composite shielding properties based on computer simulations, praca dyplomowa inżynierska, Piotr Prochoń

2014

 1. Evaluation of properties of new generation shielding concrete based on the computer simulations (eng.) / Ocena właściwości nowej generacji betonów osłonowych na podstawie symulacji komputerowych, praca dyplomowa inżynierska (w języku angielskim), Michał Mazgaj